Bộ thiết bị khảo sát thời tiết – Khoa học sáng tạo

299.000 

Bộ thiết bị khảo sát thời tiết với phong kế, nhiệt kế, đo lượng mưa

Giáo cụ giảng dạy cho thầy cô giáo

Đừng chọn rẻ nhất, hãy chọn chất lượng nhất!