Kính hiển vi kỹ thuật số Digital Microscope 1000X

890,000

Đừng chọn rẻ nhất, hãy chọn chất lượng nhất!