Kính hiển vi kỹ thuật số Digital Microscope 500X

750,000

Đừng chọn rẻ nhất, hãy chọn chất lượng nhất!